Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-05-11

Paragrafer

§§ 83-110

Justeringsdatum

2020-05-13

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-14

Datum då anslaget tas ned

2020-06-05

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-05-14 till och med 2020-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.