Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen 2020-09-14 §§ 152-154 och §§ 156-174

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-14

Paragrafer

§§ 152-154 och §§ 156-174

Justeringsdatum

2020-09-16

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-16

Datum då anslaget tas ned

2020-10-08

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-09-16 till och med 2020-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.