Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen 2019-11-11 §248

Organ

Sammanträdesdatum

2019-11-11

Paragrafer

§248

Justeringsdatum

2019-11-11

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-12

Datum då anslaget tas ned

2019-12-05

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-11-12 till och med 2019-12-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.