Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen 2019-11-11 §§243-247 och §§249-255

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-11-11

Paragrafer

§§ 243-247 och §§ 249-255

Justeringsdatum

2019-11-13

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-14

Datum då anslaget tas ned

2019-12-07

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-11-14 till och med 2019-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.