Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen 2019-09-16 § 187

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-16

Paragrafer

§ 187

Justeringsdatum

2019-09-16

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-16

Datum då anslaget tas ned

2019-10-08

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-09-16 till och med 2019-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.