Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-14

Paragrafer

§§ 107-125

Justeringsdatum

2018-05-16

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-17

Datum då anslaget tas ned

2018-06-08

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-05-17 till och med 2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.