Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-16

Paragrafer

§§ 43-80

Justeringsdatum

2020-03-17

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-18

Datum då anslaget tas ned

2020-04-09

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-03-18 till och med 2020-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?