Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-13

Paragrafer

§§ 1-24

Justeringsdatum

2020-01-15

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-16

Datum då anslaget tas ned

2020-02-07

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-01-16 till och med 2020-02-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.