Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-12-02

Paragrafer

§§ 256-295

Justeringsdatum

2019-12-05

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-05

Datum då anslaget tas ned

2019-12-27

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-12-05 till och med 2019-12-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.