Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-10-14

Paragrafer

§§ 212-242

Justeringsdatum

2019-10-16

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-18

Datum då anslaget tas ned

2019-11-11

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-10-18 till och med 2019-11-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.