Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-10

Paragrafer

§§ 154-176

Justeringsdatum

2019-06-12

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-13

Datum då anslaget tas ned

2019-07-05

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-06-13 till och med 2019-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.