Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-13

Paragrafer

§§ 113-153

Justeringsdatum

2019-05-15

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-16

Datum då anslaget tas ned

2019-06-08

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-05-16 till och med 2019-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstaben, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.