Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-11

Paragrafer

§§ 52-95

Justeringsdatum

2019-03-14

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-14

Datum då anslaget tas ned

2019-04-05

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-03-14 till och med 2019-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstaben

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.