Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen § 31

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-12

Paragrafer

§ 31

Justeringsdatum

2018-02-12

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-13

Datum då anslaget tas ned

2018-03-07

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-02-13 till och med 2018-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.