Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen §§ 25-30 och §§ 32-38

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-12

Paragrafer

§§ 25-30 och §§ 32-38

Justeringsdatum

2018-02-14

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-15

Datum då anslaget tas ned

2018-03-09

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-02-15 till och med 2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.