Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen §§ 1-3 och §§ 5-24

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-01-15

Paragrafer

§§ 1-3 och §§ 5-24

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-18

Datum då anslaget tas ned

2018-02-02

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-01-18 till och med 2018-02-02

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.