Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde : Kommunfullmäktiges sammanträde

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Tid

13:00

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-16

Datum då anslaget tas ned

2018-03-15

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.