Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-06-25

Paragrafer

§§ 128-151

Justeringsdatum

2018-07-02

Datum då anslaget sätts upp

2018-07-04

Datum då anslaget tas ned

2018-07-26

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-07-04 till och med 2018-07-25

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.