Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-29

Paragrafer

§§ 221-239

Justeringsdatum

2021-12-06

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-08

Datum då anslaget tas ned

2021-12-30

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-12-08 till och med 2021-12-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.