Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-10-25

Tid

13:00

Plats

Kommunhuset, kommunfullmäktigesalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-14

Datum då anslaget tas ned

2021-10-27

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.