Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-09-27

Paragrafer

§§ 179-207

Justeringsdatum

2021-10-04

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-05

Datum då anslaget tas ned

2021-10-28

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-10-05 till och med 2021-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.