Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Paragrafer

§§ 126-154

Justeringsdatum

2021-06-07

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-08

Datum då anslaget tas ned

2021-06-30

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-06-08 till och med 2021-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.