Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-28

Tid

13:00

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset

Justeringsdatum

2018-06-04

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-05

Datum då anslaget tas ned

2018-06-27

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-06-05 till och med 2018-06-26

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Information

Fullmäktiges sammanträde sänds via Webb-TV, se www.sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.