Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-03-29

Tid

13:00

Plats

Kommunhuset, kommunfullmäktigesalen samt digitalt

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-18

Datum då anslaget tas ned

2021-04-14

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.