Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-01-25

Paragrafer

§§ 1-28

Justeringsdatum

2021-02-01

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-02

Datum då anslaget tas ned

2021-02-25

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-02-02 till och med 2021-02-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.