Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-04-23

Paragrafer

§§ 83-110

Justeringsdatum

2018-05-02

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-03

Datum då anslaget tas ned

2018-05-25

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-05-03 till och med 2018-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.