Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-23

Paragrafer

§§ 113-142

Justeringsdatum

2020-06-29

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-30

Datum då anslaget tas ned

2020-07-22

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-06-30 till och med 2020-07-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kommunstyrelsekontoret

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.