Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-30

Paragrafer

§§ 81-83

Justeringsdatum

2020-03-30

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-30

Datum då anslaget tas ned

2020-04-22

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-03-30 till och med 2020-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontoret, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.