Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-30

Tid

13:00

Plats

Kommunhuset, kommunfullmäktigesalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-20

Datum då anslaget tas ned

2020-04-07

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?