Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Paragrafer

§§ 25-43

Justeringsdatum

2020-03-02

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-03

Datum då anslaget tas ned

2020-03-25

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-03-04 till och med 2020-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.