Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-01-27

Paragrafer

§§ 1-24

Justeringsdatum

2020-02-03

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-03

Datum då anslaget tas ned

2020-02-26

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-02-03 till och med 2020-02-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kommunstyrelsekontoret

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.