Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Tid

13:00

Plats

Kommunfullmäktigesalen, Kommunhuset

Paragrafer

§252

Justeringsdatum

2019-12-16

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-16

Datum då anslaget tas ned

2020-01-08

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-12-16 till och med 2020-01-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontoret, Kommunhuset

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.