Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-30

Paragrafer

§§ 165-191

Justeringsdatum

2019-10-07

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-08

Datum då anslaget tas ned

2019-10-31

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-10-08 till och med 2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontoret, Norrmalmsgatan 4 vån 5

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.