Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-30

Tid

13:00

Plats

Kommunhuset Norrmalmsgatan 4, kommunfullmäktigesalen

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-20

Datum då anslaget tas ned

2019-10-04

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.