Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-02-25

Paragrafer

§§ 18-32

Justeringsdatum

2019-03-04

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-05

Datum då anslaget tas ned

2019-03-29

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-03-05 till och med 2019-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.