Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-01-28

Tid

13:00

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4.

Justeringsdatum

2019-02-04

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-05

Datum då anslaget tas ned

2019-02-28

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-02-05 till och med 2019-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.