Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-12-17

Tid

13:00

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4.

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-07

Datum då anslaget tas ned

2019-01-17

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.