Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-26

Paragrafer

§§ 219-230

Justeringsdatum

2018-12-03

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-04

Datum då anslaget tas ned

2018-12-28

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-12-04 till och med 2018-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.