Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Paragrafer

§§ 152-182

Justeringsdatum

2018-10-01

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-02

Datum då anslaget tas ned

2018-10-26

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-10-02 till och med 2018-10-23

Förvaringsplats för protokollet

koncernstabens kansli

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.