Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige §§ 95-96

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-04-29

Paragrafer

§§ 95-96

Justeringsdatum

2019-04-29

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-29

Datum då anslaget tas ned

2019-05-24

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-04-29 till och med 2019-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.