Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige §§ 111-118 och §§ 120-127

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-28

Paragrafer

§§ 111-118 och §§ 120-127

Justeringsdatum

2018-06-04

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-05

Datum då anslaget tas ned

2018-06-27

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-06-05 till och med 2018-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli

Kontakt

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.