Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige §§ 111-112 och §§ 115-120

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Paragrafer

§§ 111-112 och §§ 115-120

Justeringsdatum

2019-05-27

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-27

Datum då anslaget tas ned

2019-06-18

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-05-27 till och med 2019-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli, Norrmalmsgatan 4

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.