Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige §§ 102-110, §§ 113-114, §§ 121-142

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Paragrafer

§§ 102-110, §§ 113-114 och §§ 121-142

Justeringsdatum

2019-06-10

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-11

Datum då anslaget tas ned

2019-07-03

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-06-11 till och med 2019-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli, Norrmalmsgatan 4

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.