Anslagna protokoll : Individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott

Organ

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-08-11

Paragrafer

§§ 271-291

Justeringsdatum

2021-08-11

Datum då anslaget sätts upp

2021-08-13

Datum då anslaget tas ned

2021-09-03

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-08-13 till och med 2021-09-03

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och arbetsmarknadsnämndens kansli

Kontakt

Individ- och arbetsmarknadsnämnden, ian@sundsvall.se

Information

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på sundsvall.se eftersom det innehåller personuppgifter

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.