Anslagna protokoll : Individ- och arbetsmarknadsnämnden (sekretessdel)

Organ

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Paragrafer

§§ 1-5

Justeringsdatum

2020-01-29

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-30

Datum då anslaget tas ned

2020-02-21

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-01-30 till och med 2020-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen, förvaltningskontoret

Kontakt

Individ- och arbetsmarknadsnämnden, ian@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.