Anslagna protokoll : Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Organ

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-22

Paragrafer

§§ 16-19

Justeringsdatum

2020-04-22

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-30

Datum då anslaget tas ned

2020-05-22

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-04-22 till och med 2020-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansliet

Kontakt

Individ- och arbetsmarknadsnämnden, ian@sundsvall.se

Information

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på Sundsvalls kommuns hemsida eftersom det kan innehålla personuppgifter.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.