Anslagna protokoll : Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Organ

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-17

Paragrafer

§§ 177-194

Justeringsdatum

2021-11-24

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-25

Datum då anslaget tas ned

2021-12-17

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-11-25 till och med 2021-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, gemensamt verksamhetsstöd, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontakt

Individ- och arbetsmarknadsnämnden, ian@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.