Anslagna protokoll : Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Organ

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-29

Paragrafer

§§ 134-156

Justeringsdatum

2021-10-04

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-05

Datum då anslaget tas ned

2021-10-27

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-10-05 till och med 2021-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, gemensamt verksamhetsstöd, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontakt

Individ- och arbetsmarknadsnämnden, ian@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.