Anslagna protokoll : Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Organ

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-08-25

Paragrafer

§§ 115 - 133

Justeringsdatum

2021-08-30

Datum då anslaget sätts upp

2021-08-30

Datum då anslaget tas ned

2021-09-21

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-08-30 till och med 2021-09-20

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, gemensamt verksamhetsstöd, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontakt

Individ- och arbetsmarknadsnämnden, ian@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.