Anslagna protokoll : Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Organ

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-25

Paragrafer

§§ 23-31

Justeringsdatum

2021-05-25

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-04

Datum då anslaget tas ned

2021-06-28

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-05-25 till och med 2021-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och arbetsmarknadsnämndens kansli

Kontakt

Individ- och arbetsmarknadsnämnden, ian@sundsvall.se

Information

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på sundsvall.se eftersom det innehåller personuppgifter.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.